Müşteri Sayımız Her Geçen Gün Artıyor
127.064
Son Güncelleme: 19.04.2019
Dünya'da ve Türkiye'de Doğalgaz

Dünyada Doğalgaz:
Taşınması, işlenmesi ve stoklanması kolay olan doğalgazın yaygın kullanıma girişi 1790’da İngiltere’de olmuştur. Boru hattı taşımacılığının uygulamaya konulmasıyla 1920’lerde artan doğalgaz kullanımı 2. Dünya savaşından sonra daha da gelişmiştir.
Enerji üretim sektöründe doğalgazın ilk kullanımı ise Amerika’da olmuştur.

Doğalgaz 1950’li yıllarda Dünya toplam enerji tüketiminin %10’undan daha az bir kısmını karşılar durumdaydı. Günümüzde ise Dünya enerji tüketiminin %24’ü doğalgazla karşılanmaktadır.

Doğalgazın dünya birincil enerji tüketiminde en hızlı büyüyen bileşen olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Gaz kullanımının 1997 ile 2020 yılları arasında iki kattan fazla artarak toplam enerji tüketimindeki payının %24’ten %29’a çıkacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’de Doğalgaz:
Türkiye’de doğalgazın varlığı ilk defa 1970 yılında Kumrular bölgesinde tespit edilmiş ve 1976 yılında da Pınarhisar Çimento Fabrikası’nda kullanılmaya başlanmıştır. 1975 yılında Çamurlu sahasında bulunan doğalgaz 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası’na verilmiştir. Fakat bu kaynaklardaki rezerv ve üretim miktarı düşük olduğundan yaygın bir kullanım sağlanamamıştır.

Türkiye, enerji uzmanları tarafından dünyanın en hızlı gelişen on pazarından biri olarak gösterilmektedir. Ekonomik büyüme ve sınırlı doğal kaynaklar ülkemizin enerji ithali gereksinimini artırmıştır. Türkiye stratejik konumu gereği Ortadoğu ve Hazar Denizi doğalgaz üretim alanları ile Avrupa tüketim pazarı arasında bir köprüdür.

Türkiye’de doğalgazın yaygın olarak kullanımı, 1988 yılında Ankara’da EGO ile başlamış, 1992 yılında İstanbul’da İGDAŞ ve Bursa’da BOTAŞ ile devam etmiştir. Daha sonra Eskişehir’de BOTAŞ, İzmit’te İZGAZ’ın sektöre girmesi ile doğalgaz pazarı genişlemiştir.

 

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Palmet Enerji A.Ş.
design: