Müşteri Sayımız Her Geçen Gün Artıyor
125.132
Son Güncelleme: 14.12.2018
Abone Bağlantı Bedeli

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarifeler daire başkanlığının 21/12/2017 tarihli  7577 sayılı kurul kararının 1. madde gereğince 2018 yılı için uygulanması gereken Bağlantı bedeli aşağıdaki gibidir.

Abone bağlantı bedeli 514TL + KDV olup, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden ve ilgili aboneden tahsil edilecek bedeldir.

Abone bağlantı bedeli aşağıdaki hususlara göre belirlenir:

  • Abone bağlantı bedeli, konut ve ısınma amaçlı gaz kullanan aboneler için, lisans verilme tarihinden başlamak üzere beş yıl süresince bağımsız bölüm sayısı (BBS) başına KDV hariç azami 514TL olarak, mal ve hizmet üretim amaçlı gaz kullanan aboneler için ise, münferit bağlantı hattı çekilmesi kaydıyla, boru çapı, boru tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan tarifeler uygulanır. Kurul onayına tabi tarifelere göre belirlenecek abone bağlantı bedeli, dağıtım şirketinin bağlantı için yapmış olduğu harcamaların maliyeti üzerine %10 (yüzde on) kar ilavesi ile bulunacak miktarı geçemez.
  • Abonenin binasının brüt alanı üzerinden hesaplanacak Bağımsız Bölüm Sayısında (BBS), 200 m2’ye kadar alan için BBS = 1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m2 ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 424TL
  • Abone bağlantı bedeli beş yıllık sürenin bitiminden sonra lisans süresinin bitimine kadar ilgili mevzuat kapsamında Kurul tarafından belirlenir.
  • Abone bağlantı bedelinin Türk Lirasına çevrilmesinde, abonenin dağıtım şirketi ile sözleşme imzaladığı günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış kuru esas alınır.

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (Münferit); Abone Bağlantı bedeli: Servis Hattı bedeli + sayaç bedeli + %10 Kar marjı toplamından oluşur.

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Palmet Enerji A.Ş.
design: