04.12.2017

TRSPLENA1714 ISIN kodlu 35.000.000-TL Tutarındaki Tahvil

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSPLENA1714 ISIN kodlu 35.000.000-TL tutarındaki tahvilin 8. kupon ve anapara ödemesi 04.12.2017 itibariyle tamamlanmış, tahvil itfa edilmiştir.