14.10.2021

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07/10/2021 tarihli ve 2021/49 sayılı kararı

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07/10/2021 tarihli ve 2021/49 sayılı kararı ile PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM END. VE TİC. A.Ş.’nin 300.000.000 TL nominal değerli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılacak borçlanma araçlarına ilişkin onaylar alınmıştır.