İç Tesisat Hakkında

Müşteriler, mevcut tesisatlarında tadilat işlemi yaptırmak istedikleri takdirde, yapılacak olan tadilat işlemi ile ilgili olarak PALEN yetkili sertifikalı bir firma ile anlaşarak tadilat projesi hazırlatıp PALEN’e onaylatmalıdır. Tadilat projesi onay işlemi gerçekleşmeden hiçbir şekilde mevcut tesisata müdahale edilemez.

Müşteriler, mevcut tesisatlarında tadilat işlemi yaptırmak istedikleri takdirde, yapılacak olan tadilat işlemi ile ilgili olarak PALEN yetkili sertifikalı bir firma ile anlaşarak tadilat projesi hazırlatıp PALEN’e onaylatmalıdır. Tadilat projesi onay işlemi gerçekleşmeden hiçbir şekilde mevcut tesisata müdahale edilemez.

Firmalar doğal gaz projesi ve tesisatı PALEN tarafından onaylanmamış olan cihazları işletmeye alamazlar. Projesi ve tesisatı PALEN tarafından onaylanmış cihazları yetkili servisleri işletmeye alabilir.

Bağlantı anlaşmasına müteakip, PALEN tarafından yetkilendirilmiş sertifika sahibi firma ile sözleşme yaparak dairenizin iç tesisatını yaptırabilirsiniz.

Sertifikalı firmalarımızı web sitemizden öğrenebilirsiniz. PALEN’den sertifikası olmayan firmalar proje ve tesisat yapamazlar.

Sertifika sahibi firma ile anlaşma yapmadan önce, binanızın önüne PALEN tarafından servis kutusu konulmasını bekleyiniz ve abonelik işlemini yaptırınız.

1) Anlaşmakta olduğunuz tesisatçı firmanın, PALEN’den aldığı sertifikası var mı ? (Sertifikasına mutlaka bakın. )

2) Sertifikası olmayan Tesisatçı firmalara iş yaptırmayınız.

3) Kolon hattınızı ( bina hattı ) ve iç tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapın. Bu sözleşme hem sizin, hem de sertifikalı tesisatçı firmanın sorumluluklarını belirleyecektir.

4) Sözleşmede doğal gaz dönüşümü için kullanılacak malzemenin cinsini, kalitesini, kombinin markasını, diğer isteklerinizle birlikte ödeme şeklinizi maddeler halinde yazınız.

5) Ayrıca " her iki tarafın olası bir anlaşmazlığı halinde (bağlı bulunduğunuz İl veya Bölge)........... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir" maddesini sözleşmenize ekleyiniz.

6) Sertifikalı tesisatçı firma ile yaptığınız sözleşmeden PALEN sorumlu değildir. Bu nedenle EPDK mevzuatı gereği zorunlu olan iç tesisatınızın sigortasını yaptırınız.

7) Sertifikalı tesisatçı firma tarafından tesisatınızın yapılması esnasında sözleşmenize uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda, PALEN’den bilgi alabilirsiniz.

· İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır.
· Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında yer alır.
· İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanmaz. Sigortanın bu maddede yer alan iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları da kapsaması zorunludur.

İç tesisatın işletmeye alınması;

· Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç beş gün içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir ve uygun bulması halinde onaylar.
· Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, yine sertifikalı firmanın müracaatından sonra kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.
· İlk abonelik sözleşmesinin (güvence bedelinin yatırılması) imzalanmasından sonra sistemin yakıcı cihaz dahil çalışır durumda olması şartıyla, dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanakla kayıt altına alınır.

PALEN ret işlemi görmüş tesisatlar için sadece sertifika sahiplerinden EPDK tarafından belirlenmiş tarifeler dahilin de ücret almaktadır. Müşterilerden herhangi bir ücret kesinlikle talep edilmemektedir. Aynı şekilde Sertifikalı firmalar projeye veya iç tesisat şartnamesine aykırı tesisat yaptıklarından dolayı aldıkları bu cezayı müşteriye yansıtamazlar.

Sertifika sahibi ile müşteri veya yetkili temsilcisi arasında yapılan sözleşme süresinde iç tesisat yapımına başlanmış, ancak sözleşmede belirtilen işin tamamlanma tarihinden itibaren on günlük süre geçmiş olmasına rağmen sigorta poliçesinde belirtilen mücbir sebepler olmaksızın iç tesisat tamamlanamamış ise ya da sözleşme süresi sona erdiği halde iç tesisatın yapımına anılan mücbir sebepler olmaksızın başlanmamış ise sigortalının, sertifika sahibine ödediği ücret makbuzları ile birlikte sigorta şirketine müracaatı üzerine kendisine sigorta şirketi tarafından ödeme yapılır veya iç tesisatın yapımı sigorta şirketi aracılığı ile bir başka sertifikalı firma tarafından gerçekleştirilir ve dağıtım şirketi veya iç tesisatı yapan firma dışında dağıtım şirketi adına çalışan sertifikalı firma tarafından kontrol ve/veya test işlemleri yapılarak tesisat onaylanır.

  • Sözleşmenizi yaptıktan sonra sertifikalı tesisatçı firmanız, PALEN’den gaz açılışı için randevu alır.
  • Randevu günü PALEN yetkili mühendisi, firma mühendisi ile dairenize gelerek tesisatınızın uygunluğunu kontrol eder.
  • Tesisatınızın PALEN Teknik Şartnamesi'ne uygun olması durumunda gaz açma işleminiz yapılır ve gaz açma uygunluk belgesi verilir ( bir nüshası sizde kalır ).
  • Tesisatınızın PALEN Teknik Şartnamesi'ne uygun olmaması durumunda gaz açma işleminiz yapılmaz. PALEN tarafından “DOĞALGAZ UYGUNLUK BELGESİ” verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.

Gaz açma randevularına PALEN web sitesinde http://www.palen.com.tr >>iç tesisat>>randevu sorgulama bağlantı yollarını takip ederek ulaşabilirsiniz .Buradan tesisat numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

Projenizle ilgili tüm bilgilere PALEN iç Tesisat Şefliğini arayarak ulaşabilirsiniz.

Projenizin onay yada ret edildiği sertifikalı firmanıza bildirilir.Öncelikle projenizle ilgili bilgi edinmek için firmanızla irtibata geçerek onlardan bilgi isteyiniz.Problem yaşadığınız takdirde PALEN iç Tesisat Şefliği’ni arayarak bilgi alabilirsiniz.