Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tic. A.Ş. Erzurum İli İspir ilçesi CNG Satınalma İhalesi (PLN-2019/04) Sonucu

Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tic. A.Ş.’nin Erzurum İli İspir ilçesinin 2019 Ağustos – 2020 Eylül döneminde ihtiyaç duyduğu doğalgazın CNG olarak satınalımına ilişkin düzenlenen 23/08/2019 tarih ve PLN-2019/04 nolu ihalesi Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından kazanılmıştır.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25