Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular

Doğal gaz yeryüzünün alt katmanlarında; petrole benzer bir biçimde oluşan ve bileşiminde %95

 • metan gazı içeren,
 • Yanıcı,
 • Renksiz,
 • Kokusuz,
 • Nemsiz,

Havadan hafif bir gazdır.

Doğal gaz yeryüzünün alt katmanlarında; petrole benzer bir biçimde oluşan ve bileşiminde %95

 • metan gazı içeren,
 • Yanıcı,
 • Renksiz,
 • Kokusuz,
 • Nemsiz,

Havadan hafif bir gazdır.

Doğal gazın çıkarıldığı kaynaktan tüketim noktalarına kadar nakli, uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır.Mevsimlik talep dalgalanmalarını bertaraf etmek ve ihtiyacı karşılamak üzere doğal gazın gaz ve sıvı formda depolanması yoluna gidilmektedir. Doğal gazın depolanması için yer altı su gölleri , yer altı kaya tuzu yatakları, terk edilmiş madenler, doğal gaz ve petrol yatakları tercih edilmektedir. Dünya genelinde bilinen doğal gaz rezervleri yaklaşık 150 trilyon m3 düzeyinde olup bu rezervin günümüzde sadece %15’i işletilir haldedir. Dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin yaklaşık 80 yıllık ömrü olduğu tahmin edilmektedir. Dünya doğalgaz rezervlerinin büyük kısmı Rusya, İran ve Orta Doğu ülkeleri gibi yakımızdaki yerleşimlerde olmasına rağmen Türkiye’de Trakya ve Karadeniz’in Akçakoca açıklarında tespit edilmiş ve işletilmekte olan sınırlı miktarda rezervler bulunmaktadır.

Doğal gaz yaygın olarak;
Elektrik Üretim tesisleri
Sanayi,
Buhar ve Kızgın yağ kazanları
Boya Fırınları
Pişirme Fırınları (Cam,Seramik vb.)
Kojenerasyon sistemleri,
Isınma,
Kazan ,
Kombi
Radyant,
Soba
Sıcak Su temini(Kombi,Şofben vb)
Pişirme,
Mutfak Ocağı
Endüstriyel Mutfak Cihazları,
Taş Fırınlar,
Soğutma Sistemleri, Jeneratörler ve benzer amaçlı alanlarda kullanılır.

Süreklidir, Doğal gaz yüzyıldır kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde kullanılmaktadır. Yapılan uluslar arası anlaşmalarda, talep ve bir program dahilindeki doğal gazın kesintisiz olarak alınması ve güvence altındadır.

Ekonomiktir, Diğer yakıtlara oranla belirgin oranda ucuzdur. Doğal gazı tüketim bedeli, doğal gazın kullanılmasından sonra ödenir.Doğal gaz tesisatları ve cihazları uzun ömürlüdür ve çok az bakım gerektirirler.

Temiz ve Çevre Dostudur, Kalıcı atıklar bırakmaz. Havayı kirletmez. Doğanın, çevrenin ve dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır. Kurum, iş gibi atık ürünler ortaya çıkmadığı için ev ve cihazlar temiz kalmaktadır.

Konfor ve Verimlilik bir arada, Doğalgaz hava ile çok iyi karıştığında yanma verimi yüksektir. Isı geçişini kısa sürede yapabilen modern doğal gaz yakıcı cihazlar,otomasyon sistemine sahip olup, her türlü iklim koşulunda standart ısı üretirler ve talebiniz doğrultusunda programlanabilen otomatik kontrol sistemleri sayesinde konfor ve enerji tasarrufu sağlarlar.Bu cihazlar fazla yer kaplamadığından, evlerde alan kaybına neden olmazlar . Konutlarda ısınma , sıcak su ve pişirme gibi çok amaçlı kullanılırlar. Doğal gaz, görünmeyen yer altı boru şebekesiyle; Doğal gaz Dağıtım Şirketi bakım ve güvencesi altında ; 365 gün 24 saat kesintisiz ve emniyetli olarak dağıtılmaktadır.

Güvenlidir, Doğal gaz havadan hafiftir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır ve havalandırma menfezleriyle kolaylıkla dışarı atılabilir. Solunduğunda, zehirlenme ve öldürme etkisine sahip değildir.

Merkezi Isınma; Binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır.
Bireysel Isınma; Binanın kombi ve soba ile ısıtılmasıdır.

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlanması için gereken proje işçilik, malzeme ,kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğal gaz piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenir. Ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

Binanız veya daireniz için hangi sistemi kullanacağınıza karar verdikten sonra gerekli belgelerinizle birlikte doğal gaz dağıtım şirketine abonelik müracaatı yapabilirsiniz.
Doğal gazlı yaşama 3 aşamada geçeceksiniz,

1- Abonelik Müracaatı;
Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse binanızın önünde doğal gaz servis kutusu varsa ve binanızda doğal gaz kullanımınıza geçiş kararı aldıysanız, Doğalgaz Dağıtım Şirketine müşteri kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Doğalgaz Abonelik İşlemleri için Gerekli Olan Evraklar.

 • Tapu sahibinin, nüfus cüzdan fotokopisi ( T.C numaralı )

Tapu fotokopisi ;

 • Tapu sahibinin vefatı durumunda, veraset ilamı ve varislerin onayı ve kimlik fotokopileri,
 • Hisseli tapularda, diğer hak sahiplerinin onayı ve kimlik fotokopileri,

· Binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi aslı ve fotokopisi,

 • Yapı Kullanım İzin Belgesinin olmadığı durumlarda, Yapı İnşaat Ruhsatı aslı ve fotokopisi.
 • Yapı İnşaat Ruhsatının olmadığı durumlarda, Belediyeden açık adres ve binaya ait tüm daire numaralarını gösteren Emlak Beyanname Dökümü aslı ve fotokopisi, ( 3194 sayılı imar kanunu, geçici madde-11 bendine göre Emlak Beyanname Dökümünde yapının inşaat bitim tarihinin 12.10.2004 yılı ve öncesi olma şartı aranmaktadır. 12.10.2004 ve öncesine ait beyanname dökümü ile abonelik işlemi yapılabilir. Ancak inşaat bitim tarihi 12.10.2004 yılı sonrası olan binalarda abonelik işlemleri için yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izin belgesi gerekmektedir.)

· Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34 gereği 8 ve 8 birimden fazla binalar için Yönetim kurulu karar defteri aslı ve fotokopisi,

 • Doğalgaz kullanımına geçiş ile ilgili kararda Isınma şekli bireysel ya da merkezi olarak belirtilmiş olmalıdır.
 • Doğalgaza geçmek için % 51 lik çoğunluğun sağlandığı karar metni ve defterinin noter onaylı ön sayfasının aslı ve fotokopisi

8 bağımsız birimden az binaların abonelik işlemlerinde kat maliklerinden % 51lik çoğunluğun sağlandığı imzalı dilekçe aslı ve fotokopisi

 • İmza sahibi Kat maliklerine ait tapu fotokopisi ve/veya Emlak Beyannamesi Dökümü ile sunulmalıdır.

2.‘’Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi,
Tesisat Projeniz Onaylandıktan Sonra, Doğal gazı kullanabilmeniz için Doğal gaz dağıtım şirketinizle Doğal gaz kullanım sözleşmesi yapmalısınız.
Sözleşme için;

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi( T.C. Kimlik numarası ile)

3.Doğal Gaz verme işlemi,
Doğal gaz kullanım sözleşmesi yaptığınızı firmanıza bildirmelisiniz.
Sözleşmenizi yaptıktan sonra sertifikalı firmanız , doğal gaz dağıtım şirketinden gaz açma günü için randevu alır.
Randevu gün ve saatinde doğalgaz dağıtım şirketi yetkilisi ile firma mühendisi birlikte adresinize gelerek tesisatınızı kontrol eder. Yapılan kontroller neticesinde teknik şartnameye göre uygun bulunmuş ise doğal gaz uygunluk belgesi imzalanarak bir nüshası size verilir. ( Bu belgeyi muhafaza ediniz cihazınızı servisi ancak bu belgeyi gördükten sonra cihazınızı devreye alacaktır. )

Isı yalıtımı yaptırarak.
Pencerelerdeki hava kaçaklarını önleyerek,
Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı levhası yerleştirerek ,
Radyatörlerde termostatik vana kullanarak ,
Radyatör önünü perde ve oturma grupları ile kapatmayarak ,
Radyatör üzerini ısı geçişini engelleyen ev eşyaları ile kapatmayarak ,
Yakıcı cihazlarınızın yıllık periyodik kontrollerini yetkili servislerine yaptırarak.

Kaçak Kullanım: Dağıtım sistemine veya sayaca yada tesisata müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle , tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek yada hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğalgaz kullanımı olarak kabul edilir.

Usulsüz Kullanım:

 • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmasızın doğal gaz kullanılması ,
 • Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmasızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapılması,
 • Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,
 • İç Tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Dağıtım şirketi, doğal gaz kaçaklarının fark edilebilmesini sağlamak amacıyla doğal gazı kokulandırır. Kokulandırma, ilgili mevzuat ve standartlar doğrultusunda yapılır ve en az ayda bir kez test edilir.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25