Faturalandırma

Anasayfa > Müşteri Hizmetleri > Faturalandırma

Doğal gaz sayaçlarının okunması ve faturaların dağıtım işlemleri PALEN tarafından  dönemsel olarak okuma gruplarına göre yapılmaktadır.

Gaz kullanan abonelerin bulundukları mahalleye göre okuma  dönemleri belirlenir, okuma zamanı geldiğinde doğal gaz sayaçları barkodlama sistemi kullanılarak elektronik ortamda okunur. Kullanıcının faturaya esas endeksi (son endeks – ilk endeks) hesaplanır. Tespit edilen endeks, “Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar” tebliğinde yer alan formülasyona göre her tahakkuk döneminde ayrı ayrı hesaplanan Basınç Düzeltme Katsayısı ile çarpılarak düzeltilmiş hacim bulunur. Bu veriden tüketilen enerji miktarı hesaplanır ve bu miktar ortalama perakende satış fiyatı ile çarpılarak tüketim bedeli bulunur. Tüketim bedeline KDV eklenerek müşteriye faturası kesilir. Sayaç okuma esnasında müşteriye fatura bırakılmaktadır.

Son Endeks(m³)-İlk Endeks(m³)=Tüketim(m³)

Tüketim (m³)x Düzeltme katsayısı=Gerçek Gaz Tüketim Miktarı (m³)

Ortalama ısıl değer / 860,42 =kWh çarpanı

Gerçek Gaz Tüketim Miktarı x kWh çarpanı = Kwh tüketim

Kwh tüketim x Ortalama Birim Fiyat(TL/kWh) =Tüketim tutarı

Tüketim tutarı x %18 KDV=Toplam fatura tutarı

Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ  için tıklayınız    
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25