Bağlantı ve Güvence Bedeli Nedir?

Anasayfa > Müşteri Hizmetleri > Bağlantı ve Güvence Bedeli Nedir?

Abone Bağlantı Bedeli ve Güvence Bedeli Hesaplama

Doğal gaz dağıtım şirketleri müşterilerinden ilgili mevzuata göre bağlantı anlaşmasının imzalanması esnasında abone bağlantı bedeli, doğal gaz kullanım sözleşmesinin imzalanması esnasında ise güvence bedeli almaktadır.

Bağımsız Birim Sayısı (BBS) Nedir?

Abone binasının 200 m2’ye kadar alanı için değeri 1 olan ve bundan sonraki ilave her
100 m2’ye kadar brüt alan için değeri bir artırılan sayıdır.

Bağlantı Bedeli Nedir?

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin, müşterilerinden ilgili mevzuata göre bağlantı anlaşmasının imzalanması esnasında aldıkları bedeldir. Abonelik bedeli, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere KDV dâhil tahsil edilir. Abone iç tesisatına kadar oluşturulan doğal gaz dağıtım şebekesinin proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen sabit payıdır. Her bir daire veya dükkânın brüt alanının ilk 200 m2’si için 3.458 TL + KDV, sonraki her 100 m2 için 3008 TL + KDV tutarında abonelik bedeli alınır.

Serbest Tüketiciler İçin Bağlantı Bedeli Nedir?

Serbest tüketicilere yönelik bağlantı hattı, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. Bağlantı bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Bağlantı hattının serbest tüketici tarafından sertifika sahibi kişilere yaptırılması hâlinde, dağıtım şirketinin bağlantı hattının devreye alınarak gaz kullanımına açılması öncesinde vereceği kontrol ve onay hizmeti karşılığında serbest tüketiciye tahakkuk ettireceği bedel kurul tarafından belirlenir. 2024 yılı için kurul tarafından belirlenen serbest tüketiciler için bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 m için 2.360 TL, ilave her 1 m için 15 TL’dir.

Güvence Bedeli Nedir?

Abonelik sözleşmesinin imzalanması esnasında alınır. Mekanik sayaç kullanan abonelerin borçlarını garanti altına alabilmek için tahsil edilen sabit bedeldir. Güvence bedeli, sözleşme feshi hâlinde ilgili mevzuat çerçevesinde geri verilmek üzere KDV hariç tahsil edilmektedir. Doğal gazın kullanım amacına göre (pişirme ve/veya sıcak su, ısınma, pişirme ve/veya sıcak su + ısınma) mevzuatta belirtilen miktarda güvence bedeli alınır.

  • Bireysel kullanımda kombi için: 2.087 TL
  • Merkezi kullanımda ısınma için: 1.835 TL x BBS
  • Soba kullanımı için: 1.835 TL / Konut
  • Ocak (126 TL) ve / veya şofben (252 TL) kullanımı için: 126 + 252 = 378 TL

Yukarıdaki tutarlarda DV (Damga Vergisi) hariçtir.

Sayaç Açma Kapama Bedeli Nedir?

Dağıtım şirketlerinin doğal gaz arzını geçici olarak durdurma, sayaç sökme ve takma gibi hizmetleri için abonelerinden mevzuatta belirtilen miktarda tahsil ettiği bedeldir. Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti durumunda, sayaç açma kapama bedeli %300 zamlı olarak uygulanır. 2024 yılı için sayaç açma kapama bedeli 107 TL + KDV’dir.

Servis Kutusu Söküm Bedeli

Doğal gaz bağlantısı yapılmış bir adreste mevcut servis hattı değişmeksizin müşterinin isteği veya müşteriden kaynaklanan zorunlu sebeplerle servis kutusunun sökülmesi ve/veya yeniden takılması durumunda dağıtım şirketi tarafından ilgili müşteriye Kurul tarafından belirlenen servis kutusu söküm bedeli tahakkuk ettirilir. Söz konusu bedel, sadece servis kutusunun sökümü aşamasında uygulanır. 2024 yılında Kurul tarafından belirlenen servis kutusu söküm bedeli 941 TL + KDV’dir.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25