Pln-2022/02 Nolu Cng Satın Alım İhalesi Değerlendirme Sonucu

Şirketimizin lisans bölgesi içerisinde bulunan Erzurum İli Çat, Olur ve Tekman İlçelerinin 2022,2023,2024,2025, 2026 ve 2027 yılları için 5 yıllık ihtiyaç duyduğu doğal gazın CNG olarak verilen programa ve tahmin raporlarına uygun biçimde temin edilerek istenilen basınç seviyeleri ve debilerde eksiksiz ve zamanında temin edilmesi ile ilgili olarak düzenlenen PLN-2022/01 Nolu ihaleye tek bir firmanın katılması nedeni ile şirketimiz ihalenin yenilenmesine karar vermiştir.

Bir önceki koşullar altında PLN-2022/02 Nosu ile tekrarlanan ihalemize bir önceki ihalede olduğu üzere sadece Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması teklif vermiş olup Erzurum İli Çat, Olur ve Tekman İlçelerinin CNG gazı tedarikinin, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. den karşılanması Satınalma Komisyonumuz tarafından uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte teklif dokümanlarının mevzuat gereğince EPDK’ya sunulması ve Kurum tarafından alınacak karara uygun olarak hareket edilmesine ve Kurumun olur vermesi şart ve kaydı ile Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firması ile Sözleşme yapılmasına karar verilmiştir.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25