2021

Palmet Gaz Grup A.Ş.’Nin Sukuk İtfası Başarıyla Tamamlandı

Ana Hissedarımız Palmet Gaz Grubu A.Ş.’nin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile ihraç etmiş olduğu, 728 gün vadeli, 150.000.000 nominal tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ödemesi (itfası) bugün (24.12.2021) başarı ile tamamlanmıştır.

Erzurum İli, Köprüköy, Pazaryolu Ve Karayazı İlçeleri Cng Satınalma İhale İlanı (Pln-2020-01 – İhale Tarihi: 30.07.2021)

Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Ticaret A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Resmî Gazetede yayınlanan güncel EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’a göre yapılacaktır.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25