Erzurum İli Olur, Çat ve Tekman İlçeleri CNG İhale İlanı (Pln-2022-02)

Palen Enerji A.Ş. lisans bölgesi içerisinde bulunan Erzurum İli Çat, Olur ve Tekman İlçelerinin 2022-2027 yılları arasında ihtiyaç duyduğu doğal gazın CNG olarak, verilen programa ve tahmin raporlarına uygun biçimde temin edilerek istenilen basınç seviyeleri ve debilerde eksiksiz ve zamanında temin edilmesi ile ilgili olarak düzenlediği PLN-2022/01 No’lu İhaleye tek bir firmanın katılması nedeni ihalenin yenilenmesine karar vermiştir. Bir önceki koşullar altında, PLN-2022/02 Kayıt No’lu yeni İhalemizin tarihi 26 Eylül 2022 saat 14:00 olarak belirlenmiştir. İlgilenen firmalara duyurulur.’

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25