Faturalandırma

Doğalgaz sayaçlarının okunması ve faturaların dağıtım işlemleri PALEN tarafından  dönemsel olarak okuma gruplarına göre yapılmaktadır.

Gaz kullanmaya başlamış aboneler bulundukları mahalleye göre okuma  dönemlerine yerleşir, okuma zamanları gelmiş müşterilerimidoğalgaz sayaçları Barkotlama sistemi kullanılarak elektronik ortamda sayaçları okutulur, kullanıcının faturaya esas endeks (son endeks - ilk endeks) hesaplamasına göre bulunur. Bulunan endeks sayacının gaz çekiş gücüne göre, "Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki Tebliğinde yer alan formülasyona göre her tahakkuk döneminde ayrı ayrı hesaplanan Basınç Düzeltme Katsayısı ile çarpılarak düzeltilmiş hacim bulunur, buradan tüketilen enerji miktarı hesaplanır ve bu miktar ortalama perakende satış fiyatı ile çarpılarak tüketim bedeli bulunur. Tüketim bedeline KDV eklenerek tüketiciye faturası kesilir. Sayaç okuma esnasında müşteriye fatura bırakılmaktadır. 
 
Son Endeks(m³)-İlk Endeks(m³)=Tüketim(m³)

Tüketim (m³)x Düzeltme katsayısı=Gerçek Gaz Tüketim Miktarı (m³)

Ortalama ısıl değer / 860,42 =kWh çarpanı

Gerçek Gaz Tüketim Miktarı x kWh çarpanı = Kwh tüketim

Kwh tüketim x Ortalama Birim Fiyat(TL/kWh) =Tüketim tutarı

Tüketim tutarı x %18 KDV=Toplam fatura tutarı

Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ  için tıklayınız