İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız
Palmet Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurum’umuzun temel harcında bulunan “Her PALMET Çalışanı Üstün Bir Değerdir” anlayışına dayanmaktadır.İnsan Kaynakları Bölümü, Palmet şirketlerinin hedefleri doğrultusunda diğer bölümlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını uygular.

Organizasyonel Gelişim, Planlama, İşe Alım, Özlük İşleri, Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Kariyer ve Yetenek Yönetimi gibi İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına ilişkin tüm programlar bu ilkelere ve anlayışa dayalı, iş kalitesini arttıracak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde yönetilir.
  • Nitelikli işgücünü kazandırma
  • Çalışanların sürekli gelişimi için uygun fırsatları yaratma
  • Organizasyonu geliştirme ve güçlendirme
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırma
  • Ulusal mevzuata ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel sözleşmelerine uygun çalışma ortamını sağlama
Palmet İnsan Kaynakları Bölümünün başlıca varoluş amaçlarıdır. Bu amaçlara ulaşırken özellikle işe alım ve kariyer yönetimi süreçlerinde fırsat eşitliği ilkesiyle, çalışanlarımıza sağlanan tüm haklarda adaleti gözeterek ve tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında yazılı olarak belirtilmiş ölçütlere uygun davranırız. Çalışanlarımızın mesleki bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim politikaları oluşturur, eğitim programları gerçekleştiririz. Çalışanlarımızı ilgilendiren her konuda görüş alışverişinde bulunuruz, alınan kararlar, gelişmeler ve uygulamalar hakkında çalışanlarımızı bilgilendiririz. Palmet Şirketler Grubu; pozitif iletişim kuran, amaçlarını şirket hedefleri ile bütünleştirecek, gelişmeye ve geliştirmeye açık, müşteri odaklı, dinamik, güvenilir, mesleki yetkinlik ve yeterlilikleri yüksek, işini seven, karşılıklı saygı ilkesini benimseyen, başarı tutkunu kişileri işe alır, bu çalışan profilini korumayı ve geliştirmeyi hedefler. Tüm Palmet Şirketler Grubu yönetimi ve çalışanları olarak ;
  • Şirket etik kurallarına uygun davranırız, sosyal sorumluluk projelerine katılmak için gönüllü oluruz,
  • İşimizi müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde ve kalite standartlarına uygun olarak yaparız,
  • Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur, saygı gösteririz,
  • İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele ederiz.
YETKİNLİKLERİMİZ
Palmet çalışanlarının temel yetkinlikleri; analitik düşünce yapısına sahip, müşteri ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, özgüveni yüksek, pozitif yaklaşımı benimseyen, sürekli öğrenme ve gelişme isteğine sahip, yaratıcı ve yenilikçi olmaktır.

İŞE ALIM

Tüm çalışanlarımız objektif bir sistemde, “Doğru İşe Doğru İnsan” felsefesiyle seçilir.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre test ve sınav uygulamaları yapılmaktadır. İşe alımda aranan özellikler görev alacağı pozisyona göre değişmektedir.

İnsan Kaynağı ihtiyacımız ağırlıklı olarak www.kariyer.net veritabanı ve hr@palmet.com adresine gönderilen özgeçmişler aracılığı ile karşılanmaktadır.


ÇALIŞAN PROFİLİMİZ
30 yaş ortalamasıyla genç, dinamik ve ekip ruhunun önemine inanan işbirliği ve iletişime açık büyük bir aileyiz.

Sürekli gelişim ilkesini benimsemiş, donanımlı ve pozitif enerjisiyle çalışan ekibimiz %70 Mühendis ve Uzman teknik personelden; %30 İdari ve destek hizmet personelinden oluşmaktadır.