İnsan Kaynakları

Anasayfa > Kurumsal > İnsan Kaynakları

PALMET Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Politikası, kurumsal yönetim ilkelerine ve şirketimizin temel harcında bulunan “Her PALMET Çalışanı Üstün Bir Değerdir” anlayışına dayanmaktadır.
İnsan Kaynakları Bölümü, PALMET şirketlerinin hedefleri doğrultusunda diğer bölümlerle işbirliği içinde başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını uygular.
Organizasyonel Gelişim, Planlama, İşe Alım, Özlük İşleri, Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Kariyer ve Yetenek Yönetimi gibi insan kaynakları fonksiyonlarına ilişkin tüm programlar; bu ilkelere ve anlayışa dayalı, iş kalitesini artıracak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde yönetilir.

PALMET Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Bölümü’nün hedefleri şunlardır:

  • Nitelikli işgücünü kazandırma,
  • Çalışanların sürekli gelişimi için uygun fırsatları yaratma,
  • Organizasyonu geliştirme ve güçlendirme,
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırma,
  • Ulusal ölçekteki tüm yasa, mevzuat ve yönetmelikler ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel sözleşmelerine uygun çalışma ortamını sağlama.

Bu amaçlara ulaşırken özellikle işe alım ve kariyer yönetimi süreçlerinde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışanlarımıza sağlanan tüm haklarda adaleti gözeterek ve tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında yazılı olarak belirtilmiş ölçütlere uygun davranırız. Çalışanlarımızın mesleki bilgi, beceri ve görgülerini artırmaya yönelik eğitim politikaları oluşturur, eğitim programları gerçekleştiririz. Çalışanlarımızı ilgilendiren her konuda görüş alışverişinde bulunuruz, alınan kararlar, gelişmeler ve uygulamalar hakkında çalışanlarımızı bilgilendiririz.
PALMET Şirketler Grubu; pozitif iletişim kuran, amaçlarını şirket hedefleri ile bütünleştirecek, gelişmeye ve geliştirmeye açık, müşteri odaklı, dinamik, güvenilir, mesleki yetkinlik ve yeterlilikleri yüksek, işini seven, karşılıklı saygı ilkesini benimseyen, başarı tutkunu kişileri işe alır, bu çalışan profilini korumayı ve geliştirmeyi hedefler.

Tüm PALMET Şirketler Grubu yönetimi ve çalışanları olarak;

  • Şirket etik kurallarına uygun davranırız, sosyal sorumluluk projelerine katılmak için gönüllü oluruz,
  • İşimizi müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde ve kalite standartlarına uygun olarak yaparız,
  • Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur, saygı gösteririz,
  • İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele ederiz.
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25