OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 493376

Ticari Adresi: Bulgurlu Cad. No:60 Küçükçamlıca, 34696, Üsküdar, İstanbul

OLAĞAN GENEL KURUL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 20.06.2023 tarihli ve 2023/03 No’lu almış olduğu karara istinaden, 17.07.2023 tarihinde saat: 10.00’da şirket merkezi olan Bulgurlu Caddesi No 60, Küçükçamlıca, 34696, Üsküdar, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, gerçek/tüzel kişi ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile; Belediye tüzel kişi ortaklarımızı temsil edecek kişilerin ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararı ile katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yetkilileri

Bülent Doğanay SAMURAY Muzaffer YÜCEL    Tamer SÖNMEZ

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25