2023

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin lisans bölgesi içerisinde bulunan Erzurum İli Çat, Olur ve Tekman İlçelerinin 2022,2023,2024,2025, 2026 ve 2027 yılları için 5 yıllık ihtiyaç duyduğu doğal gazın CNG olarak verilen programa ve tahmin raporlarına uygun biçimde temin edilerek istenilen basınç seviyeleri ve debilerde eksiksiz ve zamanında temin edilmesi ile ilgili olarak düzenlenen PLN-2022/01 Nolu ihaleye tek bir firmanın katılması nedeni ile şirketimiz ihalenin yenilenmesine karar vermiştir.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25