PALEN Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tic. A.Ş. Erzurum İli Uzundere İlçesi 2023-2028 Yılları Arası CNG Satınalma İhale Sonucu (PLN2023-01)

PALEN Enerji A.Ş. , lisans bölgesi içerisinde bulunan Erzurum İli Uzundere İlçesinin 2023-2028 yılları arasında ihtiyaç duyduğu doğal gazın CNG olarak, verilen programa ve tahmin raporlarına uygun biçimde temin edilerek istenilen basınç seviyeleri ve debilerde eksiksiz ve zamanında temin edilmesi ile ilgili olarak düzenlediği PLN-2023/01 No’lu İhaleye tek bir firmanın katılması nedeni ihalenin yenilenmesine karar vermiştir. Bir önceki koşullar altında PLN-2023/02 Kayıt No’lu yeni İhalemizin tarihi 18 Ekim 2023 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.  İlgilenen firmalara duyurulur.’’

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25