PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM END. VE TİC. A.Ş. ERZURUM İLİ, UZUNDERE İLÇESİ CNG SATINALMA İHALE İLANI (Pln-2023-01)

Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Ticaret A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Resmî Gazetede yayınlanan güncel EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’a göre yapılacaktır.

Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tic. A.Ş. Erzurum İli Uzundere İlçesi 2023-2028 Yılları Arası CNG Satınalma İhale İlanı (PLN2023-01- İhale Tarihi: 06.10.2023)

Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tic. A.Ş. Erzurum İli Uzundere İlçesi 2023-2028 Yılları Arası CNG Satınalma İhale Şartnamesi

Ek 1 Beyan Formu

Ek 2 Taahhütname

Ek 3 Teklif Formu

 

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25